USLOVI KORIŠĆENJA

KOMPANIJA: VIP CarWash (u daljem tekstu „Kompanija“) je pravno lice registrovano u Srbiji kao Preduzetnik sa Registarskim brojem-Matičnim brojem: 65939479 i dodeljenim PIB-om od Poreske Uprave RS: 112194148. OPŠTI USLOVI PRUŽANJA USLUGA: Prodaja usluga (u daljem tekstu „Usluga“) se vrši putem naše online prodavnice www.vipcarwash.rs (u daljem tekstu „WEB lokacija“) ili telefonom. Prodajna cena uz svaku uslugu je nazačena na našoj online prodavnici, a za posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje možete se obratiti telefonom VIP CarWash Korisničkom servisu.Slike prikazane na sajtu VIP CarWash su u prezentacione i informacione svrhe. USLUGA NAPLATE: Internet (online) naplata platnim karticama je realizovana u saradnji sa AllSecure d.o.o. (u daljem tekstu „Posrednik“) registrovanim u Srbiji i sa sedištem u Beogradu, te UniCredit bankom, registrovanoj u Srbiji i sa sedištem u Beogradu, a obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a.KLIJENT: Bilo koje fizičko punoletno lice ili pravno lice koje poručuje VIP CARWASH usluge. PRIVATNOST: Budući klijenti lične podatke moraju ostaviti na sajtu https://vipcarwash.rs/ ili dati putem telefona, kao što su ime, adresa elektronske pošte, broj mobilnog telefona, broj registracije auta, dodatni podaci o autu (marka, model, boja, tip felni, tip farbe, itd.), lokacija i lokacijski uslovi parkiranog auta, te na kraju preferirani načini komunikacije, a sve u cilju odgovrarajuće pripreme i izvršenja kupljene usluge onako kako je oglašena. Lični podaci će se prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu sa Politikom privatnosti kompanije koja se može naći na https://vipcarwash.rs/politika-privatnosti .Pored toga, lične podatke koje pruža potencijalni Klijent može da koristi Kompanija ili Posrednik, u ime Kompanije, za kontaktiranje klijenata i/ili potencijalnih klijenata u vezi sa njihovim učešćem u porudžbini određene usluge. Kompanija može poslati dodatne naknadne komunikacije bilo kom Klijentu kako bi ih obavestila o posebnim promocijama i ostalim informacijama. Učestvujući u nalogu za uslugu, klijenti pristaju na primanje takvih komunikacija putem e-pošte. Naša politika je da poštovane klijente ne opterećujemo nepotrebnim mejlovima, te ćemo uraditi sve što je u našoj moći da izbegnemo ovu nelagodnost i smanjimo neželjenu poštu na najmanju moguću meru. Korišćenje WEB lokacije predstavlja prihvatanje i slaganje sa svim uslovima i odredbama ovih Uslova korišćenja, kao i uslova i odredbi proizašlih iz Politike privatnosti, koja se takođe može naći na WEB lokaciji. Svojim pristupom i korišćenjem WEB lokacije potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste zakonski sposobni da sklopite obavezujuće pravne ugovore. WEB LOKACIJA KOMPANIJE USLOVI: Pristupanjem bilo kom delu WEB lokacije potvrđujete da prihvatate ove Uslove korišćenja. Izmena uslova: VIP CarWash zadržava diskreciono pravo da ove Uslove korišćenja izmeni u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu. Takođe zadržava pravo da ne obaveštava o svakoj izmeni uslova korišćenja, te Vas zato podstičemo da periodično proverite ove Uslove korišćenja da biste se upoznali sa izmenama, ukoliko one postoje. Nastavak Vašeg korišćenja Web lokacije nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve izmene Uslova korišćenja. Pristup WEB lokaciji: Možete pristupati nekim delovima WEB lokacije bez naručivanja ili registrovanja svojih podataka kod nas. Većina delova WEB lokacije otvorena je za sve. Odgovornost: Odgovorni ste za sve neophodne aranžmane da biste imali pristup WEB lokaciji. Takođe ste odgovorni da osigurate da sve osobe koje pristupaju WEB lokaciji putem vaše Internet veze budu upoznate sa ovim Uslovima korišćenja i da će ih u potpunosti poštovati. Dostupnost WEB lokacije: Iako se trudimo da WEB lokacija bude normalno dostupna dvadeset četiri sata dnevno, ne preuzimamo nikakvu obavezu da to učinimo i nećemo biti odgovorni ako WEB lokacija nije dostupna u bilo koje vreme ili tokom bilo kog perioda. Bezbednost informacija: Prenos informacija putem Interneta nije u potpunosti siguran. Iako preduzimamo mere kako bismo zaštitili vaše podatke, ne možemo garantovati sigurnost vaših podataka koji se ostavljaju WEB lokaciji, tako da je svaki prenos podataka na sopstveni rizik. Takođe, Kompanija ne podleže bilo kakvoj odgovornosti za korišćenje, obradu, prosleđivanje ili bilo kakvu zloupotrebu ličnih ili bilo kojih drugih podataka koje prosleđujete Posredniku ili ostavljate na portalima Posrednika. DOZVOLJENI USLOVI KORIŠĆENJA WEB LOKACIJE: WEB lokaciju možete koristiti za svoju ličnu nekomercijalnu upotrebu na sledećoj osnovi: *Ne smete zloupotrebiti WEB lokaciju ni pokušati je hakovati na bilo koji način. *Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (poput teksta, grafike, podataka, grafika, HTML-a, video zapisa, slika i drugog sadržaja) na WEB lokaciji i na materijalu objavljenom na njoj je vlasništvo Kompanije ili naših davalaca licence. Ova dela su zaštićena zakonima i ugovorima o autorskim pravima širom sveta i sva prava su zadržana. Svaka upotreba takvog materijala sa WEB lokacije je zabranjena, osim uz našu prethodnu saglasnost. *Da biste koristili bilo koji materijal sa WEB lokacije ili samu WEB lokaciju u komercijalne svrhe, od nas će vam biti potrebna licenca. *Ne smete modifikovati digitalne ili papirne kopije bilo kog materijala koji odštampate i ne smete koristiti slike, fotografije ili bilo koje druge grafičke, video ili audio sekvence odvojeno od bilo kog pratećeg teksta. *U slučaju bilo kakve upotrebe, uvek treba priznati naš status autora materijala. ZADRŽAVANJE PRAVA: Sva prava koja nisu izričito dodeljena ovim Uslovima korišćenja WEB lokacije su rezervisana. SAJT I POVEZIVANJE TREĆE STRANE DOZVOLA ZA POVEZIVANJE: Da biste se povezali (link-ovali) na WEB lokaciju (www.vipcarwash.rs ), morate osigurati da: *ne oštećujete i ne iskorišćavate našu reputaciju stvaranjem linka, *ne pravite udruživanje ili podršku sa WEB lokacijom za povezivanje tamo gde ona ne postoji, *bilo koja WEB lokacija sa koje povezujete mora biti u skladu sa standardima sadržaja utvrđenim u ovim Uslovima korišćenja, kao i našom Politikom Privatnosti, *imamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. WEB LOKACIJE NEZAVISNIH INTERNET STRANICA: Veze do drugih internet stranica na WEB lokaciji pružaju se isključivo radi vaše udobnosti. Ako koristite ove veze, napuštate WEB lokaciju. Nismo pregledali i ne kontrolišemo nijednu stranu/nezavisnu WEB stranicu i nismo odgovorni za internet stranicu kojoj pristupate, niti za njihov sadržaj ili dostupnost. Ne odobravamo niti dajemo bilo kakvu izjavu o ovim internet stranicama, njihovom sadržaju ili rezultatima korišćenja takvih internet stranica ili sadržaja. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj nezavisnoj internet stranici ili lokaciji koja je povezana sa WEB lokacijom, to radite u potpunosti na sopstveni rizik. ZAKON I NADLEŽNOST: Ovi Uslovi korišćenja WEB lokacije su u nadležnosti i prema tumačenjima, a u skladu sa srpskim zakonom. Sporovi ili zahtevi nastali u vezi sa ovim Uslovima korišćenja WEB lokacije (uključujući van ugovorne sporove ili zahteve) biće u isključivoj nadležnosti sudova Republike Srbije. ZAKAZIVANJE USLUGE: Zakazivanje usluge (u daljem tekstu„buking“ ili „booking“): Zakazivanje usluge se vrši po principu “ko prvi dođe“. Za zakazivanje bilo koje usluge Kompanija zahteva minimum informacija koje moraju biti pružene od strane Klijenta kako bi bili u mogućnosti da ostvarimo potrebnu komunikaciju Kompanija/Klijent, da bismo izvršili uslugu na kvalitetan, brz i siguran način. Zakazivanje usluge se vrši u 5 koraka i to: *Korak 1 služi da se izabere tip vozila. Na osnovu tipa, tj. veličine vozila, formira se i cena usluge, jer veći automobili zatevaju više vremena za izvršenje usluge, kao i veći utrošak materijala. *Korak 2 služi da se izabere pojedinačna usluga, mesečni plan ili održavanje voznog parka. Pojedinačna usluga je jedno pranje auta u vreme koje je Klijent odredio. Mesečni plan je periodični plan dolaska (održavanje) od 4 usluge pranja auta, tj. po 1 pranje auta svake sedmice u mesecu. Klijent odlučuje kada će sve četiri usluge biti izvršene (dan u sedmici i vreme) ili će, radi svog komfora, odluku o organizaciju usluge prepustiti Kompaniji. Održavanje voznog parka je usluga pranja višeg automobila pravnog ili fizičkog lica od najmanje dva automobila, kojima će usluga biti pružena na istom mestu u isto vreme. *Korak 3 (važno) služi da se potvrde minimalni uslovi potrebni za izvršenje usluge. Zbog primenjene tehnologije i tehnološkog procesa pranja automobila, te osiguranja potrebnog kvaliteta pružene usluge, nekoliko uslova mora biti ispunjeno za otpočinjanje iste. Takođe, ovi uslovi su definisani i da bi obezbedili sigurne radne uslove za tehničare Kompanije, kao i da bi izbegli bilo kakvo oštećenje auta (manje ili veće ogrebotine na laku, staklenim površinama, plastici, itd.). Neispunjenje ovih uslova u zakazano vreme usluge, mogu povući sa sobom pravo Kompanije za neizvršenje usluge. *Korak 4 služi da Klijent izabere datum i vreme početka usluge. Pranje auta i završetak poručene usluge zavisi od stepena zaprljanosti i veličine auta, i obično je oko 45-60 min za standardnu veličinu auta, i 60-90 min za SUV veličinu auta. *Korak 5 služi za pregled prethodno unetih zahteva, kao i da Klijent ostavi nekoliko obaveznih podataka potrebnih za komunikaciju i lociranje automobila. Te informacije su ime, kontakt telefon, mejl, adresa na kojoj je automobil parkiran i broj tablice automobila, kao i još nekoliko podataka koji nisu obavezni, ali će nam pružiti bolje objašnjenje lokacije Klijentovog automobila. *Kada Klijent završi kreiranje porudžbine, istu potvrđuje klikom na dugme “Pošalji zahtev. Pre ovoga, važno je da se proveri da li su svi podaci tačni, jer jednom kada se potvrdi slanje, to su sve informacije koje imamo da bismo pronašli automobil Klijenta i izvršili porudžbinu. IZMENE I OTKAZIVANJE PORUDŽBINE: Nakon završene porudžbine i izvršenog plaćanja, uslugu VIP CARWASH možete izmeniti ili otkazati u bilo kom trenutku slanjem mejla na info@vipcarwash.rs ili pozivom službe za Korisničku podršku na broj telefona 069 365-0-365, a najkasnije do 3 sata pre početka poručene usluge. Otkazivanje ili promena termina usluge za manje od 3 sata do poručene usluge, podleže naplati 50% cene od prvobitne naknade za porudžbinu.PRIJEM, OBRADA, POTVRDA i ODBIJANJE PORUDŽBINA: Kada Klijent potvrdi  svoju porudžbinu („Pošalji zahtev“)  na WEB lokaciji, ista će biti pregledana od strane relevantnih operatera VIP CarWash Korisničkog servisa, koji će potom SMS-om, imejlom ili drugim preferiranim načinom komunikacije, obavestiti Klijenta da je porudžbina prihvaćena, te će proslediti kontakt detalje Tehničara zaduženog za pranje auta Klijenta i link za plaćanje. Potvrda prihvatanja porudžbine Klijenta je tek kada se od operatera Korisničkog servisa primi obaveštenje putem SMS-a ili mejla koji je Klijent ostavio prilikom procesa porudžbine, a ista je validna po izvršenoj uplati. Ukoliko VIP CarWash Korisnički servis proceni da su podaci koji su ostavljeni prilikom porudžbine nekompletni, nerazumljivi ili netačni, porudžbina Klijenta će biti odbijena, a Klijent će biti obavešten o tome SMS-om ili email-om da porudžbina ne može biti procesuirana usled nastale greške. ISPORUKA USLUGE I ROKOVI: Procenjeno vreme za dolazak Tehničara i završetak usluge može dati Korisnički servis i predstavlja najpribližnije vreme za izvršenje usluge koje može da varira u zavisnosti od sticaja okolnosti, kao što su vremenske nepogode, problemi u saobraćaju, iznenadni problemi sa zdravljem ili transportom tehničara na lokaciju vozila, itd. Ukoliko se desi da je veliko kašnjenje neminovno, poručilac usluge će biti odmah obavešten o tome. KAŠNJNJE I NEIZVRŠENJE USLUGE: Ukoliko se desi da usluga ne može biti izvršena na vreme ili uopšte izvršena, Klijent će biti obavešten SMS-om ili email-om i ista mu neće biti naplaćena. Tom prilikom, Klijentu se pruža mogućnost da uslugu pomeri za drugi termin ili da otkaže. Ukoliko želi da se termin promeni, poručilac će biti kontaktiran od strane Korisničkog servisa za novi termin, a ukoliko se odluči za oktaz usluge, prethodno autorizovana novčana sredstava će biti u potpunosti oslobođena tj. vraćena (pre-autorizacija će biti poništena), te se neće izvršiti naplata prthodno poručene usluge . KONTAKT OSOBA: Za svako pojedinačno pranje, kontakt na adresi vozila je osoba koja je ostavila kontaktne podatke prilikom zakazivanja usluge. Svaka lokacija kompanije koju poseti VIP CarWash zahteva da jedan pojedinac bude „kontakt osoba“, koja  je dužna da na tom mestu spremi najmanje 3 vozila, kako bi naš tim tamo započeo uslugu. Početne dužnosti osobe za kontakt je da obezbedi dan u sedmici ili mesecu koji će omogućiti da svi automobili klijenata VIP CarWash- a budu na istoj lokaciji za pranje. Takođe, osoba za kontakt služi za bilo koje druge logističke potrebe. IZVRŠENJE USLUGE: *COVID 19 (Korona virus): Bezbednost naših Klijenata je na prvom mestu. Shodno tome, a u cilju pružanja sigurne usluge i izbegavanja rizika od neželjenog zaražavanja virusom COVID19, i u skladu sa preporukama Kriznog štaba, VIP CarWash je trenutno suspendovao uslugu čišćenja (detaljisanja) enterijera auta, uključujući i prtljažni prostor. *Usluga će biti pružena svakom fizičkom i pravnom licu koje poruči istu. *Klijent mora biti punoletno lice. *U zakazano vreme VIP CARWASH Tehničar će doći na adresu ostavljenu tokom procesa poručivanja Usluge i izvršiti vizuelni pregled auta. Ukoliko Tehničar proceni da neki od osnovnih uslova, naznačenih u Koraku 3 procesa zakazivanja, nisu ispunjeni (nedovoljno manipulativnog prosotora oko auta, nesigurno mesto izvršenja usluge, nepovoljni vremenski uslovi, veliki stepen zaprljanosti itd.), Klijent će biti odmah kontaktiran i obavešten o problemu. Ukoliko postoji mogućnost da se problem otkloni, naš Tehničar će ostati do 20 minuta na zakzanoj lokaciji. Ukoliko se uslovi ne promene ili Klijent ne odgovori na obaveštenje, Kompanija zadržava pravo da odbije uslugu i da napusti lokaciju, a da pri tom naplati 50% naznačene cene naručene usluge. *Pre odpočinjanja usluge, a u svrhu zabeleške zatečenog stanja, svaka strana auta, kao i krov, će biti fotografisani i biće prosleđeni Klijentu, za njegovu informaciju i arhivu, bilo imejlom ili mobilnom aplikacijom koja podržava slanje/primanje slika. *Takođe, vidljiva oštećenja auta će biti prosleđena Klijentu pre početka usluge, kao i za vreme usluge, ako se primete oštećenja koja nisu bila prethodno vidljiva zbog naslaga prljavštine. Ovo je za Klijentovu informaciju i ne obavezuje Kompaniju da uoči sva oštećenja nastala pre ili u toku izvršenja usluge. *Ukoliko se desi oštećenje auta prilikom usluge, Klijent će odmah biti obavešten od Korisničkog servisa Kompanije, a naknadno će se organizovati sastanak sa Klijentom da bi se dogovorili dalji koraci u rešavanju nastalog problema. Takođe, predstavnik Kompanije može izaći na mesto incidenta, ukoliko postoji potreba da se oštećenje dodatno proceni. *Po završetku usluge, Klijent će biti porukom obavešten o završetku iste, a u tu svrhu auto će ponovo biti slikan iz svih uglova, uključujući i krov, te će i ove fotografije biti prosleđene Klijentu. Iste fotografije će biti neko vreme arhivirane i u arhivi Kompanije. Na kraju izvršenja usluge, prethodno autorizovan novčani iznos za uslugu će biti naplaćen. *Reklamacija/Prigovor na izvršenu uslugu: Ukoliko Klijent, po povratku do auta, primeti oštećenje za koje posumnja da je prouzrokovano tokom izvršenja usluge, a nije prijavljeno, o tome će pismenim putem obavestiti Kompaniju na imejl info@vipcarwash.rs . Prijava oštećenja treba da sadrži vreme i mesto usluge, ime Tehničara koji je obavio uslugu te opis oštećenja i mesta oštećenja sa slikom istog. Po prijavi, naš tim će se sastati sa Klijentom  i pregledati i proceniti oštećenje, a naknadni koraci će biti dogovoreni. *Bićemo veoma zahvalni ukoliko odvojite malo vremena i pošaljete nam ocenu kvaliteta usluge, a pogotovo ako niste zadovoljni uslugom i/ili ponašanjem Tehničara. ODBIJANJE IZVRŠENJA USLUGE: ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: zadržavamo pravo da odbijemo uslugu ukoliko: *pregled automobila pre usluge pokaže da nisu ispunjeni svi uslovi iz Koraka 3 (videti Zakazivanje usluge), a to je, između ostalog, da je automobil previše prljav, da je manipulativni prostor oko automobila nedovoljan, ili da je Tehničar u opasnosti (izložen prometnoj ulici ili visokoj ivici). Ukoliko se ovo desi, naš Tehničar ili Korisnički servis će probati da  kontaktira Klijenta i da ga obavesti o nemogućnosti izvršenja usluge, te na zahtev Klijenta poništiti porudžbinu ili istu zakazaže za drugi termin. *Ukoliko su prethodno ostavljeni podaci u Koraku 5 (www.vipcarwash.rs/rezervacije, Unos kontakt detalja) nepotpuni, pogrešni ili netačni, tj. ako auto nije na preciziranoj lokaciji ili ne može da se idetifikuje zbog pogrešnog broja regristracione tablice, naš Tehničar ili Korisnički servis će probati da kontaktira Klijenta i da proveri tačnost podataka i razjasni eventualne greške prilikom rezervacije. Nakon što se Klijentu pošalje upit za razjašnjenje, naš Tehničar će ostati još 20 minuta na zakazanoj adresi, kako bi Klijent mogao da regauje na prijavu problema. Ukoliko se rešenje problema ne desi za ovo vreme, Tehničar će napustiti lokaciju i obavestiti Klijenta o tome. *Ako Klijent  više puta otkaže prethodno poručenu uslugu, i/ili u trenutku dolaska našeg Tehničara ne obezbedi ispunjenje svih uslova iz Koraka 3 na stranici za rezervacije ( https://vipcarwash.rs/rezervacije-booking-auto-pranja-sa-poliranjem, Priprema za naš dolazak), ili da nepotpune, pogrešne ili netačne podatke u Koraku 5 na stranici za rezervacije (https://vipcarwash.rs/rezervacije-booking-auto-pranja-sa-poliranjem , Unos kontakt detalja), i/ili pokaže neopravdano nezadovoljstvo pruženom uslugom, VIP CARWASH zadržava pravo da Klijentu uskrati bilo kakav vid usluge. PLAĆANJE OMOGUĆENI NAČINI PLAĆANJA: Plaćanje proizvoda na našoj WEB lokaciji je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo. i UniCredit bankom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Napomena: Pre porudžbine, preporučuje se da Klijent proveri kod banke koja je karticu izdala da kartica podržava plaćanje preko Interneta. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka preautorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za izvršenje. Iznos će biti rezervisan na kartici (računu) i neće biti raspoloživ za drugu namenu Klijenta. Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa računa Klijenta  tek kada se usluga izvrši i potvrdi od Tehničara dodeljenog za izvršenje porudžbine. U slučaju da se plaćanje ne kompletira od strane Kompanije, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 7 dana od prihvatanja porudžbine, ta porudžbina će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 7 dana, novac rezervisan na računu Klijenta se oslobadja i biće  ponovo na raspolaganju Klijentu. Nakon toga, Klijent može ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za nju. Otkazivanje porudžbine ne garantuje da će se sredstva odmah vratiti na račun Klijenta. Ovim Klijent prihvata i slaže se da ni VIP CARWASH, ni relevantni Posrednik, neće biti odgovorni prema Klijentu u vezi sa kašnjenjem izabrane banke Klijenta ili izdavaoca kartice u povraćaju sredstava na račun Klijenta. Neke banke ovu uslugu naplaćuju (provizija za povrat/transfer sredstava) tako da postoji mogućnost da Klijentu uplaćeni iznos bude vraćen umanjen za ovaj, obično minoran, iznos. Prihvatanjem ovih uslova Klijent je saglasan da iznos vraćenog novca može da bude umanjen za odgovarajuće provizije banaka prilikom procesuiranja transakcije povraćaja sredstava na račun Klijenta. Takođe, uplate se mogu vršiti direktno na Kompanijin račun ili neposrednom naplatom (gotovina, kartice) na licu mesta. ZAŠTITA PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu (Kompaniji). 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca (Kompanije), a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka. POVRAĆAJ SREDSTAVA: U slučaju povraćaja sredstava Klijentu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će banka Kompanije  na njen zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Neke banke ovu uslugu naplaćuju (provizija za povrat/transfer sredstava) tako da postoji mogućnost da Klijentu uplaćeni iznos bude vraćen-umanjen za ovaj, obično minoran, iznos. Prihvatanjem ovih uslova Klijent je saglasan da iznos vraćenog novca može da bude umanjen za odgovarajuće provizije banaka prilikom procesiranja transakcije povraćaja sredstava procesiranja. Ni Kompanija ni relevantni Posrednik neće biti odgovorni prema Klijentu u vezi sa kašnjenjem izabrane banke Klijenta ili izdavaoca kartice u povraćaju sredstava na račun Klijenta. IZJAVA O KONVERZIJI PLAĆANJA: „Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju platne kartice Klijenta, već konvertovan iznos će se konvertovati u lokalnu valutu Klijenta, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.“ „Please note that all payments will be effected in the Serbian currency – dinar (RSD). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. Once when transaction is settled the already converted amount will be converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.“ REGISTRACIJA KARTICE: Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac (Kompanija) ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice. ODRŽAVANJE PORUDŽBINE I POVRATNE INFORMACIJE KUPCA OPŠTE: Pozdravljamo sve povratne informacije u želji da pomognemo našim kupcima. U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema, pošaljite nam imejl na adresu navedenu na dnu stranice. U slučaju da ste nezadovoljni kvalitetom bilo koje Usluge koju pruža VIP CarWash ili Posrednik, razmotrite mogućnost davanja povratnih informacija putem imejla. Povratne informacije su važan deo naše kontrole kvaliteta i pomažu nam da se poboljšamo. PROMENA ILI OTKAZIVANJE PORUDŽBINE: Ako želite da promenite ili otkažete svoju porudžbinu nakon što je plaćanje autorizovano, pozovite našu Korisniču podršku na 069 365-0-365 ili pošaljite imejl na info@vipcarwash.rs . Iako smo tu za Vas, ne možemo garantovati ispunjenje Vašeg zahteva odmah, ako su naši tehničari možda već pošli na zakazanu uslugu. NAKNADA, SPOROVI I POVRAĆAJI SREDSTAVA: Ako ste nezadovoljni kvalitetom usluge koju pruža Kompanija i želite da tražite povrat novca, kontaktirajte telefonom ili imejlom VIP CARWASH u roku od 48 sati od završetka tretmana kako biste pružili povratne informacije. Komentari i/ili primedbe se odnose na vremenski opseg trajanja izvršenja usluge i treba da sadrže detaljan opis zatečenog stanja prilikom Vašeg dolaska kao i prateće fotografije auta u tom trenutku. Referentno vreme izvršenja usluge je od početka usluge (kada šaljemo fotografije zatečenog stanja) do izvršenja usluge (kada šaljemo fotografije nakon završene usluge). Slanje fotografija auta neposredno pre i posle pranja auta je standardna procedura prilikom svake poručene usluge i služi da dokumentuje samu uslugu, kao i njen kvalitet (dokaz izvršenja usluge i kvaliteta rada tehničara – za internu Kompanijinu upotrebu), te služi i kao osnova i dokaz stanja auta pri eventualnim reklamacijama. Ukoliko prijavite uslugu pranja koja je izvršena nekvalitetno ili se desi oštećenje auta na kome je izvršena poručena usluga, Kompanija će obraditi prispelu primedbu te uporediti našu video arhivu sa prilozima koje ste nam Vi poslalli i u odnosu na to izvršiti procenu načinjene štete i kontaktirati Vas da dogovorimo eventualne sledeće korake. VIP CARWASH pažljivo proverava sve Tehničare tokom procesa prijema u Kompaniju i trenira ih i podstiče da uvek prate odgovarajuće tehnike pranja i poliranja automobila, te da uvek koriste odobrene preparate i opremu kako bi osigurali vrhunsku uslugu. VIP CARWASH će uložiti maksimalan trud da svaki prigovor rešimo na odgovarajući način. ODRICANJE OD GARANCIJA INFORMACIJE O WEB LOKACIJI: Trudimo se da osiguramo da su sve informacije na WEB lokaciji tačne i relevantne, ali ne pružamo nikakvu garanciju za ovu tačnost, relevantnost ili potpunost. Zadržavamo pravo na promene bez najave. IZUZIMANJE USLOVA: Pružamo vam pristup WEB lokaciji i usluzi na osnovu toga da, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, isključujemo sve izjave, garancije, uslove, obaveze i druge uslove koji se odnose na WEB lokaciju i uslugu (uključujući bilo koja zastupanja, garancije, uslove, obaveze i druge uslove koji se inače mogu primeniti na WEB lokaciju ili usluge ili se na drugi način podrazumevaju ili uključuju u ove uslove WEB lokacije, zakonom, uobičajenim zakonom ili na drugi način). ODGOVORNOST OŠTEĆENJE VOZILA: Korišćeni proizvodi i pribor, te primenjena tehnologija i tehnološki proces usluga koje pruža Kompanija, ne predstavljaju rizik za oštećenje auta. Potvrđivanjem ovih uslova korišćenja, Klijent se slaže da je sa ovim saglasan i da neće naknadno potraživati od Kompanije nikakvo obeštećenje povodom eventualnog faktičkog ili percipiranog oštećenja vozila pre, tokom ili nakon izvršenja same usluge. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI: Ni pod kojim okolnostima nećemo biti odgovorni za Vas, bilo ugovorom, deliktom (uključujući nehat), kršenjem zakonske dužnosti ili na bilo koji drugi način, čak i ako je to moguće, proizilazeći iz usluge ili WEB lokacije ili u vezi sa njom (uključujući upotrebu, nemogućnost korišćenja ili rezultate korišćenja Usluge ili WEB lokacije) za: *bilo kakav gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda, *gubitak ili oštećenje podataka, informacija ili softvera, *gubitak poslovne mogućnosti, *gubitak očekivane uštede, *gubitak dobre volje, *bilo koji indirektni ili posledični gubitak. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: Podložno gore pomenutim klauzulama, naša ukupna odgovornost prema Vama u vezi sa svim ostalim gubicima koji proizilaze iz usluge ili WEB lokacije ili su u vezi sa njom, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar), kršenju zakonske dužnosti ili na bilo koji drugi način, ni u kom slučaju neće preći 5000,00 RSD. DODATNI TROŠKOVI: Preuzimate punu i isključivu odgovornost za sve dodatne ili povezane troškove koje bi mogli nastati u vezi sa ili kao rezultat vaše upotrebe WEB lokacije ili korišćenja usluge, uključujući bez ograničenja troškove koji se odnose na servisiranje, popravku ili adaptaciju vozila, bilo koje opreme, softvera ili podatke koje možete posedovati, iznajmiti, licencirati ili koristiti na bilo koji drugi način. PISANA KOMUNIKACIJA Važeći zakoni zahtevaju da neke informacije ili komunikacije koje vam šaljemo budu u pisanom obliku. Kada koristite WEB lokaciju ili naručujete usluge putem WEB stranice, prihvatate da će komunikacija sa nama biti uglavnom elektronska. Kontaktiraćemo vas SMS-om ili imejlom ili ćemo Vam dostaviti informacije objavljivanjem obaveštenja na WEB lokaciji. U ugovorne svrhe pristajete na ovo elektronsko sredstvo komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druge komunikacije koje vam pružamo elektronskim putem u skladu sa svim zakonskim zahtevima da takva komunikacija bude u pisanoj formi. Ovaj uslov ne utiče na vaša zakonska prava. DODATNI USLOVI POLITIKA PRIVATNOSTI: Posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti i sigurnosti. Svi lični podaci koje prikupljamo od Vas obrađivaće se u skladu sa našom Politikom privatnosti. Molimo pročitajte i upoznajte se sa našom Politikom privatnosti. OSTALI USLOVI: Takođe treba da pregledate našu Politiku o kolačićima radi informacija o tome kako i zašto koristimo kolačiće da bismo poboljšali kvalitet WEB lokacije i usluge. IZDVAJANJE DELOVA UGOVORA: Ako bilo koji od ovih Uslova korišćenja WEB lokacije utvrdi bilo koji nadležni organ nevaljanim, nezakonitim ili neprovedivim u bilo kojoj meri, takav termin, uslov ili odredba će se u toj meri odvojiti od preostalih uslova i odredbi koji će i dalje biti važeći u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. CELOVITOST UGOVORA: Ovi Uslovi korišćenja WEB stranice i bilo koji dokument na koji su izričito navedeni u njima čine ceo ugovor između Vas i nas i zamenjuju sve prethodne diskusije, prepiske, pregovore, prethodni aranžman, razumevanje ili sporazum između nas koji se odnose na predmet bilo kog ugovora. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: BILO KOJI neuspeh ili odlaganje od Vas ili nas u sprovođenju, u celini ili delimično, bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja WEB lokacije neće se tumačiti kao odricanje od Vaših ili naših odgovornosti i prava ili pravnih postupaka. PRENOS PRAVA: Ne možete preneti nijedno od svojih prava ili obaveza prema ovim Uslovima korišćenja WEB lokacije bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Bilo koja svoja prava ili obaveze prema ovim Uslovima korišćenja WEB lokacije možemo preneti bez Vašeg prethodnog pismenog pristanka na bilo kog od naših partnera ili bilo koje druge kompanije ili firme sa kojim sklapamo zajedničko ulaganje, koje kupujemo ili kome se prodajemo. NASLOVI: Naslovi u ovim Uslovima korišćenja uključeni su samo radi pogodnosti i neće uticati na njihovo tumačenje.

VIP CarWash mobilno pranje i poliranje automobilaNa vrh